Jana Gel

Îbrahîm Ehmed

You are here: Home - Uncategorized - Jana Gel


Jana Gel

Jana Gel brahim Ehmed Di sala an an ji di sala an de li bajare Silemaniyeye hatiye dine Di sala an de li Bexdaye xwendine xwe ya bilind hiqiuq temam kiriye Ji sala an heta sala a li

 • Title: Jana Gel
 • Author: Îbrahîm Ehmed
 • ISBN: 9789756179338
 • Page: 491
 • Format: Paperback
 • brahim Ehmed Di sala 1914 an, an ji di sala 1915 an de li bajare Silemaniyeye hatiye dine Di sala 1937 an de li Bexdaye xwendine xwe ya bilind, hiqiuq temam kiriye Ji sala 1942 an heta sala 1944 a8 li raqe hakimti kiriye Di navbera salen 1939 an 1949 an de, li Bexdaye bi mamoste Elaeddin Seccadi re kovara Gelaxeje derxistiye Ev kovar di ware naverok u temendirje brahim Ehmed Di sala 1914 an, an ji di sala 1915 an de li bajare Silemaniyeye hatiye dine Di sala 1937 an de li Bexdaye xwendine xwe ya bilind, hiqiuq temam kiriye Ji sala 1942 an heta sala 1944 a8 li raqe hakimti kiriye Di navbera salen 1939 an 1949 an de, li Bexdaye bi mamoste Elaeddin Seccadi re kovara Gelaxeje derxistiye Ev kovar di ware naverok u temendirjeya xwe de ji bo xizmeta edebiyat u zimane kurdi nimuneyeke bi qimet u balke e.

  • Free Read [Crime Book] Ì Jana Gel - by Îbrahîm Ehmed ✓
   491 Îbrahîm Ehmed
  • thumbnail Title: Free Read [Crime Book] Ì Jana Gel - by Îbrahîm Ehmed ✓
   Posted by:Îbrahîm Ehmed
   Published :2019-01-07T02:19:14+00:00

  One thought on “Jana Gel

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *