Hejarino

Xelîl Duhokî

You are here: Home - Uncategorized - Hejarino


Hejarino

Hejarino Helbesta Xelil Duhaki wek kesen nif a wi u idyolojiya we deme sembola berxederi u xweragiriye ye Ev taybeti di helbesta Kurmanci ya Behd name de ya nu ye Ji xwe ew bi ve helwest u taybetiya xwe daxwaz

 • Title: Hejarino
 • Author: Xelîl Duhokî
 • ISBN: 9786054497201
 • Page: 159
 • Format: Paperback
 • Helbesta Xelil Duhaki wek kesen nif a wi u idyolojiya we deme sembola berxederi u xweragiriye ye Ev taybeti di helbesta Kurmanci ya Behd name de ya nu ye Ji xwe ew bi ve helwest u taybetiya xwe daxwaza nuhbune dike u pe engiya we dike li herema Behdinane Le ve nuxwaziya xwe li ser kevnetoriya Kurmanciye bilind dike Di helbesten Xelil Duhaki de heviyeke xurt u diler wekHelbesta Xelil Duhaki wek kesen nif a wi u idyolojiya we deme sembola berxederi u xweragiriye ye Ev taybeti di helbesta Kurmanci ya Behd name de ya nu ye Ji xwe ew bi ve helwest u taybetiya xwe daxwaza nuhbune dike u pe engiya we dike li herema Behdinane Le ve nuxwaziya xwe li ser kevnetoriya Kurmanciye bilind dike Di helbesten Xelil Duhaki de heviyeke xurt u diler weki berfinke ku bihare vebube, di dawiya her helbeste de seri radike u hilte Tu caran ala azadi u bextewariye ji ezmane mirovahiye danaxine jer Ew nobedare a ti u wekheviye ye Karwane wi ye evin u azadiye her tim li ser lingan e u dime e.

  • [PDF] í Unlimited è Hejarino : by Xelîl Duhokî É
   159 Xelîl Duhokî
  • thumbnail Title: [PDF] í Unlimited è Hejarino : by Xelîl Duhokî É
   Posted by:Xelîl Duhokî
   Published :2019-01-21T02:31:57+00:00

  One thought on “Hejarino

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *